مجله‎ی اشخاص معروف

مجله‎ی بیوگرافی ستارگان دنیا (رایگان)

مجله‎ی بیوگرافی قدیمی نسخه دیجیتال با داستان های مربوط به زندگی آیکون ها و ستارگان دنیا-دانلود رایگان آن فقط در اینجا زبان مجله : انگلیسی مجله ی قدیمی با هدف شناختن و نوشتن داستان استوره‎های قدیم مثل سیاستمداران تاثیر گذاران - هنرمندان - ورزشکاران - مکتشفان و پیشگامان و... این مجله را...